แนะนำหัวข้อ Project ปี 4 – Linear Programming with CUDA

  • หัวข้อปัญหา – การแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นโดยใช้ความสามารถของโปรเซสเซอร์ประมวลผลกราฟิก
  • อธิบายปัญหาคร่าวๆ – เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท optimization solver ให้สามารถแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น (linear programming) โดยใช้สมรรถนะของโปรเซสเซอร์ประมวลผลกราฟิก (หรือ GPU)
  • เครื่องมือในการพัฒนา – CUDA (แนะนำว่าควรใช้ C/C++ binding ของ CUDA เนื่องจากเป็นโค้ดที่เสถียรสุด)
  • ทักษะในการพัฒนา 1. ภาษา C/C++ 2. เข้าใจ simplex method 3. เข้าใจพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมแบบขนาน (parallel programming) อย่างไรก็ตาม ข้อ 2. กับ 3. พัฒนาหรือรื้อฟื้นกันได้
  • งานที่เกี่ยวข้อง – ลองอ่านผลงานชื่อ Linear Programming on modern GPUs อย่างไรก็ดี เราควรหาแนวทางที่แตกต่าง อย่าเช่นเราควรพัฒนา optimization solver ที่สนับสนุนให้ผู้ใข้สามารถแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นด้วยเครื่องมือหรือภาษาทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับหรือใช้อย่างกว้างขวาง เช่น MATLAB OCTAVE หรือ GNU MathProg ซึ่งจะทำให้ซอฟต์แวร์ใช้ได้กับปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นแบบทั่วไปได้อีกด้วย
  • ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่คาดหวัง – ได้ออกมาเป็น optimization solver ที่สามารถแก้ปัญหาเชิงเส้นด้วยการเขียนสคริปต์ของ MathProg ด้วยการใช้ GPU และความเร็วที่ได้ควรเร็วกว่า CPU อย่างมีนัยสำคัญ
  • แนวทางที่พลิกแพลงได้ – ถ้าหากค้นคว้างานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเองแล้ว พบว่ามีคนทำไปแล้ว ลองพิจารณาปัญหาประเภท non-linear programming, quadratic programming, และ integer programming ดูก็ได้ งานนี้จึงสามารถพัฒนาแตกแขนงจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้เรื่อยๆ

โพสต์ครั้งแรกที่ blognone

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s