พฤษภาคมแล้วหรือ

ผมและ Hoegaarden ภาพของวันที่ 11 เมษายน 2552

เวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหก ในที่สุดก็เดือนพฤษภาคมแล้วครับ ท่านจะเห็นได้ว่าเดือนก่อนผมไม่มีเรื่องราวมาอัพเดต สาเหตุก็เนื่องจากว่าผมมีภาระงานที่ต้องปั่น เป็นงานวิจัย 80% ซึ่งก็คืองาน math modeling ที่ผมใช้เวลาหมกมุ่นกับมันพอสมควร

สำหรับอีก 20% เป็นงาน admin โดยผมต้องเซ็ตอัพ Cloud Computing Testbed เป็นระบบสำหรับทดลอง math modeling และทดลองงานอื่นๆที่เกี่ยวกับงานวิจัยด้าน Cloud Computing และ Virtualization แต่ตอนนี้ อุปกรณ์ยังมาไม่ครบ เลยยังทำอะไรกับมันไม่ได้มาก นอกจากทดลองซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม สัปดาห์หน้าอุปกรณ์ทุกตัวน่าจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว ผมคงมีภาพมาโชว์ให้ดู เดี๋ยว entry หน้าผมจะโชว์วิดีโอและภาพส่วนหนึ่งในวันที่เริ่มติดตั้ง Testbed ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ

ส่วนข่าวที่ Blognone ผมก็ไม่ได้ไปเขียนข่าวด้วยเหตุผลข้างต้นนี้แล มิได้เกี่ยวกับ Apple หรือใดๆนะครับ 🙂