GAMS พร้อมกับ CPLEX Solver

แผ่นซอฟต์แวร์ GAMS เวอร์ชัน 2.50 พร้อม CPLEX

ช่วงนี้มีความสุขมาก เนื่องจากเมื่อสามสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจารย์ของผมอนุมัติให้สั่งซื้อ optimization solver ที่ชื่อว่า CPLEX  ซึ่งจริงๆแล้ว ผมเคยทำเรื่องขอให้ภาควิชาซื้อซอฟต์แวร์แนวนี้มาใช้ตั้งแต่ปีก่อนแล้ว แต่เรื่องไม่เคยดำเนิน ทำให้ที่ผ่านๆมา ผมต้องพึ่งพา GLPK กับ MATLAB  และก็ NEOS Solvers แต่มันไม่ค่อยโดยใจผมน่ะ เพราะเวลาผมทำการทดลองอะไรบางอย่าง มันใช้เวลาคำนวณนานเกินไป เกินกว่าที่วัยรุ่นอย่างผมจะรอได้ จนกระทั่งได้ CPLEX มา โอ่ว!…ชีวิตของผมเปลี่ยนไปเยอะเลย

Continue reading

Advertisements

แนะนำหัวข้อ Project ปี 4 – Linear Programming with CUDA

  • หัวข้อปัญหา – การแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นโดยใช้ความสามารถของโปรเซสเซอร์ประมวลผลกราฟิก
  • อธิบายปัญหาคร่าวๆ – เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท optimization solver ให้สามารถแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น (linear programming) โดยใช้สมรรถนะของโปรเซสเซอร์ประมวลผลกราฟิก (หรือ GPU)
  • เครื่องมือในการพัฒนา – CUDA (แนะนำว่าควรใช้ C/C++ binding ของ CUDA เนื่องจากเป็นโค้ดที่เสถียรสุด)
  • ทักษะในการพัฒนา 1. ภาษา C/C++ 2. เข้าใจ simplex method 3. เข้าใจพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมแบบขนาน (parallel programming) อย่างไรก็ตาม ข้อ 2. กับ 3. พัฒนาหรือรื้อฟื้นกันได้
  • งานที่เกี่ยวข้อง – ลองอ่านผลงานชื่อ Linear Programming on modern GPUs อย่างไรก็ดี เราควรหาแนวทางที่แตกต่าง อย่าเช่นเราควรพัฒนา optimization solver ที่สนับสนุนให้ผู้ใข้สามารถแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นด้วยเครื่องมือหรือภาษาทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับหรือใช้อย่างกว้างขวาง เช่น MATLAB OCTAVE หรือ GNU MathProg ซึ่งจะทำให้ซอฟต์แวร์ใช้ได้กับปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นแบบทั่วไปได้อีกด้วย
  • ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่คาดหวัง – ได้ออกมาเป็น optimization solver ที่สามารถแก้ปัญหาเชิงเส้นด้วยการเขียนสคริปต์ของ MathProg ด้วยการใช้ GPU และความเร็วที่ได้ควรเร็วกว่า CPU อย่างมีนัยสำคัญ
  • แนวทางที่พลิกแพลงได้ – ถ้าหากค้นคว้างานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเองแล้ว พบว่ามีคนทำไปแล้ว ลองพิจารณาปัญหาประเภท non-linear programming, quadratic programming, และ integer programming ดูก็ได้ งานนี้จึงสามารถพัฒนาแตกแขนงจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้เรื่อยๆ

โพสต์ครั้งแรกที่ blognone

Solver กับปัญหา Optimization

Solver ก็แปลตรงๆเลยครับว่า “นักแก้ปัญหา” ในที่นี้ Solver เป็นซอฟต์แวร์สำหรับแก้ปัญหาประเภท optimization เราจึงเรียก Solver อีกอย่างว่า Optimization Solver นั่นเอง ส่วนปัญหา optimization คืออะไร? ผมคิดว่าผู้ที่เรียนสายวิทย์หลายท่านคงเคยได้ยิน พวกคำว่า linear programming (LP) (สายศิลป์เรียนเปล่าไม่แน่ใจ) และ/หรือ non-linear programming (NLP) ทั้ง LP และ NLP ก็เป็นการสร้างแบบจำลองปัญหาเพื่อการหาโซลูชันที่น้อยที่สุด (minimum) หรือมากที่สุด (maximum) หรือ optimal solution ของ objective function ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อบังคับที่เรียกว่า constraint และนอกจาก  LP กับ NLP แล้วยังมีแบบจำลองอีกมากมาย เช่น mixed integer programming (MIP), quadratic constraint programming (QCP), stochastic programming, robust programming , และ MPEC เป็นต้น

Continue reading