สำหรับท่านที่หาคอมแรงๆทดลอง senior project หรือ thesis

โลโก้บริการกลุ่มเมฆของ Amazon ในนามว่า Amazon Web Services (AWS) - ภาพจากวิกิพีเดีย

สำหรับท่านที่ต้องการหาคอมพิวเตอร์สเปคแรงๆหรือคอมพิวเตอร์จำนวนมากๆ สำหรับทำงานวิจัยหรือโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ อาทิเช่น

  • นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังขึ้นปี 4 ที่ต้องปั่นโปรเจคจบ (เขายังเรียกกันว่า senior project ใช่ไหม?)
  • นักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่กำลังปั่น thesis/independent study/research project ใดๆก็ตาม
  • นักเรียนนักศึกษาระดับปีไหนๆก็ตาม ที่ต้องการคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรมที่เป็นโปรเจคเป็นชิ้นเป็นอัน เช่น opensource software หรือประกวดโครงงานซอฟต์แวร์ตามงานแข่งขันต่างๆ เป็นต้น

Continue reading