ฟังบรรยายเรื่อง Cross-media โดยนักวิจัยจากมหาลัยวาเซดะ

ผู้บรรยาย คือ Dr. Sayaka Akioka

เมื่อวันอังคารที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา ผมเข้าไปฟังบรรยายหัวข้อ Cross-Media Analysis for Abstractions of Social Activities บรรยายโดย Dr. Sayaka Akioka จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ (WASEDA University) ประเทศญี่ปุ่น

เกริ่นนิดนึงว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม/พฤติกรรมมนุษย์ในโลก online social media (เช่น Twitter, Facebook, และ Google+) กำลังร้อนแรงมาก มีงานวิจัยทั้งที่ออกในแนวคิดค้น algorithm และ framework สำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และงานวิจัยที่ออกไปทางสังคมศาสตร์ที่สนผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูล

Continue reading