ประกาศรับสมัครงาน ร่วมพัฒนาโครงการ cloud computing ที่สิงคโปร์

UPDATE (July 24, 2010 00:08AM Singapore)เราจะปิดรับสมัครตำแหน่งนี้ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ครับ

ผมได้รับมอบหมายให้หานักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับโครงการ cloud computing โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานแห่งหนึ่งที่สิงคโปร์เพื่อพัฒนาและวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ cloud computing ผมคงไม่สามารถลงรายละเอียดโครงการได้มากกว่านี้ แต่คงให้ข้อมูลคร่าวๆว่าเป็นงานเกี่ยวกับ cloud computing + virtualization + mobile computing รายละเอียดเพิ่มเติมท่านจะได้ทราบเมื่อผ่านขั้นตอนรับเข้าทำงานแล้ว

Continue reading